8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Apelacja od wyroku rozwodowego. Kiedy i jak to zrobić?

Kancelaria Adwokacka > Publikacje  > Apelacja od wyroku rozwodowego. Kiedy i jak to zrobić?

Apelacja od wyroku rozwodowego. Kiedy i jak to zrobić?

Rozwód bez wątpienia należy do najmniej przyjemnych sytuacji, jakie mogą nas w życiu spotkać. Postępowanie rozwodowe jest bardzo wymagające i wyczerpujące psychicznie, a zawarte w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia w znaczący sposób rzutują na przyszłość naszą oraz naszych najbliższych.

Całe doświadczenie staje się szczególnie trudne, gdy podjęte przez sąd w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia są dla nas całkowicie nie do zaakceptowania. Choć zaskarżenie wyroku i złożenie apelacji do sądu drugiej instancji może wydawać się ogromnie skomplikowane, nie należy godzić się z rozstrzygnięciami, które nie odpowiadają rzeczywistości i godzą w nasze poczucie sprawiedliwości – środki zaskarżenia są po to, aby z nich korzystać.

Zacznijmy od przypomnienia, o czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym. Podstawowym punktem wyroku rozwodowego jest stwierdzenie, że małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. Sąd obowiązkowo orzeka o winie jednego lub obojga małżonków, chyba że małżonkowie zgodnie od tego odstąpili. Orzeczenie o winie nie tylko wskazuje, który z małżonków przyczynił się do rozpadu małżeństwa, ale także określa potencjalny obowiązek alimentacyjny między małżonkami.

Dlatego małżonkowi, który został uznany za wyłącznie winnego (a więc obowiązkami alimentacyjnymi może być obciążony nawet wówczas, gdy druga strona nie pozostaje w niedostatku), na zmianie wyroku rozwodowego może zależeć w sposób szczególny. Gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd zawsze określa, komu przypada władza rodzicielska i ewentualnie ogranicza lub pozbawia tej władzy jedno z rodziców. Obowiązkiem sądu jest ustalenie zasad kontaktu z dzieckiem rodzica, którego władza została ograniczona. Sąd jest zobowiązany także do uregulowania kwestii kosztów utrzymania wspólnych dzieci małżonków.

Ten „obszar” rozstrzygnięć ma szczególnie delikatny charakter i niektóre decyzje sądu mogą jednemu z rodziców wydać się ogromnie krzywdzące – apelacja jest jedyną szansą na zmianę takiego wyroku. Jeśli po rozwodzie byli małżonkowie będę zamieszkiwali w tym samym miejscu, sąd ustali również zasady korzystania ze wspólnego mieszkania. Wszystkie powyższe sprawy sąd rozstrzyga niezależnie od tego, czy strony mają takie życzenie czy nie, ale w wyroku rozwodowym mogą również – na wniosek jednej ze stron – znaleźć się inne rozstrzygnięcia: orzeczenie o eksmisji jednego małżonka czy o alimentach na małżonka. W stosunkowo rzadkich przypadkach w wyroku rozwodowym mogą znaleźć się również rozstrzygnięcia o podziale majątku wspólnego małżonków – możliwie jest to jedynie w sytuacji, gdy zbadanie problemu nie zabierze sądowi zbyt wiele czasu.

Aby złożyć apelację, w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku trzeba wystąpić do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po otrzymaniu dokumentu na wniesienie apelacji mamy dwa tygodnie; apelację składa się do Sądu Apelacyjnego, jednak za pośrednictwem tego samego sądu, który wydał wyrok rozwodowy.

Składając apelację, musimy koniecznie wskazać, czy wyrok rozwodowy zaskarżamy w całości, czy w części (np. orzeczenie o winie), i krótko, ale dokładnie przedstawić, jakie mamy w stosunku do niego zarzuty i je uzasadnić. Apelacja powinna zawierać wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku oraz określać zakres tej zmiany bądź uchylenia. Warto pamiętać, że poza szczególnymi sytuacjami w apelacji nie możemy powoływać się na nowe dowody, a żądania powinny być wyraźnie sprecyzowane, bo w postępowaniu apelacyjnym nie będzie możliwości zmiany żądania – sąd drugiej instancji zajmuje się wyłącznie kwestiami, które są przedmiotem apelacji.

Apelacja od wyroku rozwodowego wymaga profesjonalnej pomocy prawny. Najczęściej złożenie apelacji powierza się temu samemu adwokatowi, który prowadził naszą sprawę rozwodową. Z wielu względów jest to zasadne rozwiązanie, ale jeśli czujemy, że adwokat nie spisał się wówczas najlepiej, warto rozważyć skorzystanie z usług innego pełnomocnika. Jeśli znaleźli się Państwo w takiej sytuacji, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)