8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Odszkodowania komunikacyjne

Kancelaria Adwokacka > Łódź  > Odszkodowania > Odszkodowania komunikacyjne

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mają prawo starać się również o zadośćuczynienie, czyli finansową próbę rekompensaty negatywnych przeżyć, takich jak ból, cierpienie psychiczne czy rezygnacja z życiowych planów. Zadośćuczynienie przysługuje również najbliższej rodzinie osoby, która w wypadku straciła życie. O odszkodowanie komunikacyjne mogą ubiegać się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego: kierowca, pasażer (w tym pasażer pojazdu sprawcy wypadku), rowerzysta i pieszy.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych wszyscy kierujący pojazdami mechanicznymi objęci są obowiązkiem ubezpieczeniowym odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną wszelkie szkody w mieniu i na zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, w szczególności są to: śmierć poszkodowanego, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem tego pojazdu, przy czym „ruch” jest tu rozumiany dość szeroko i wiąże się także z wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu, rozładowywaniem i załadowywaniem oraz zatrzymaniem i postojem. To zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC, ma obowiązek zapłaty odszkodowania komunikacyjnego, jeśli jednak sprawca nie miał polisy OC lub nie można ustalić jego tożsamości (np. zbiegł z miejsca wypadku), należnych roszczeń można dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nasza kancelaria oferuje pełną, profesjonalną i skuteczną, obsługę prawną we wszystkich kwestiach związanych z ubieganiem się o odszkodowanie komunikacyjne. Dla naszych mocodawców dochodzimy najwyższej możliwej rekompensaty finansowej: odszkodowania i zadośćuczynienia. Pomagamy m. in. uzyskać zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji i lekarstw, zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia, a także rentę na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym pogorszeniem zdrowia. Osobom, które w wypadku straciły najbliższych, udzielamy wsparcia w dążeniu do uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)