8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Kancelaria Adwokacka > Łódź  > Odszkodowania > Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Istotą ochrony ubezpieczeniowej powinno być zapewnienie spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Dla poszkodowanych w wypadkach uzyskane odszkodowanie niejednokrotnie stanowi jedyną szansę na szybki powrót do zdrowia, prowadzenie normalnego życia czy rzetelne naprawienie pojazdu.

Niestety zakłady ubezpieczeń regularnie zaniżają wysokość świadczeń wypłacanych osobom pokrzywdzonym (w wypadkach w pracy, komunikacyjnych i innych). Przyjmuje się, że taka sytuacja może mieć miejsce nawet w 89% przypadków. Wiele osób, z braku wiedzy, z poczucia bezsilności lub ze strachu, akceptuje zaproponowane stawki. Drogą do uzyskania wyższej kwot odszkodowania może być napisanie odwołania od krzywdzącej decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest środkiem przysługującym osobom poszkodowanym, jeśli wysokość proponowanych świadczeń jest wobec uprawnionego niewystarczająca lub została zaniżona przez ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest możliwe zarówno wówczas, gdy nie jesteśmy usatysfakcjonowani wysokością przyznanego odszkodowania, jaki wtedy, gdy ubezpieczyciel całkowicie odmówił nam wypłacenia świadczeń.

Należy pamiętać, że to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia swoich racji. Dlatego bardzo ważne jest, aby w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela zmieścić wyczerpujące uzasadnienie, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją zakładu ubezpieczeniowego. Argumenty dobrze jest poprzeć odpowiednimi dokumentami, np. opinią niezależnego rzeczoznawcy, wyceną sporządzoną w ASO, opinią lekarza specjalisty w zakresie poniesionych przez nas obrażeń.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można sporządzić samemu, ale praktyka pokazuje, że odwołanie przygotowane przez prawnika jest zdecydowanie skuteczniejsze. Sporządzenie poprawnego pod względem formalnym i przekonującego odwołania niejednokrotnie wymaga znajomości niuansów prawa i bogatego doświadczenia w niesieniu pomocy odszkodowawczej. Nawet jeśli odwołanie okaże się nieskuteczne, nie zamyka to drogi do dalszego dochodzenia swoich racji. Kolejnym krokiem może być złożenie skargi do Rzecznika Finansowego lub skierowanie sprawy do sądu. Warto walczyć o wyższe odszkodowanie, nawet jeżeli wiąże się to z postępowaniem sądowym. Jeżeli czują Państwo, że decyzja ubezpieczyciela jest dla Państwa krzywdząca, zachęcamy do skontaktowanie się w tej sprawie z naszą kancelarią.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)