8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Dział spadku

Kancelaria Adwokacka > Łódź  > Sprawy spadkowe > Dział spadku

Jak podkreśliliśmy w zakładce poświęconej problemowi stwierdzenia nabycia spadku, potwierdzenie statusu spadkobiercy wiąże się jedynie z określeniem, kto i w jakim ułamku dziedziczy po zmarłym.

Spadkobierca w wyniku dziedziczenia nie uzyskuje bezpośrednio wyłącznej własności poszczególnych przedmiotów – między spadkobiercami powstaje (ułamkowa) współwłasność, czyli każdy jest po części (odpowiedniej do jego udziałów w spadku) właścicielem wszystkich przedmiotów zaliczających się do spadku. Istotą działu spadku jest wyodrębnienie – zgodnie z wielkościami udziałów – poszczególnych „składników” spadku i przyznanie ich na wyłączną własność spadkobiercy. Oczywiste jest, że problem ten pojawia jedynie wówczas, gdy istnieje więcej niż jeden spadkobierca. Tak jak w przypadku stwierdzenia nabycia spadku, dokonanie działu spadku nie jest obowiązkowe.

Dział spadku może nastąpić na drodze zawarcia przez spadkobierców umowy lub w drodze postępowania przed sądem. Może to dotyczyć całego spadku lub tylko jego części, jeśli taka jest wola stron. Zawarcie umowy należy uznać za najlepszy i najszybszy sposób rozwiązania tej kwestii. Jak nietrudno się domyślić, warunkiem, by tak się stało, jest istnienie pełnej zgody między spadkobiercami co do sposobu i zasad podziału spadku. Umowa może być zawarta w dowolnej formie, nawet ustnej, chyba że w skład spadku wchodzi nieruchomość, wówczas konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego. Dział spadku często wiąże się z tak licznymi problemami – wynikającymi np. z obowiązku zaliczenia na rzecz spadku otrzymanych od spadkodawcy wcześniej darowizn – że nawet gdy spadkobiercy są w stanie dojść do porozumienia, profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezbędna. Nasza kancelaria udzieli Państwu wszelkich niezbędnych w tej materii porad.

Jeśli spadkobiercy nie mogą osiągnąć porozumienia, do przeprowadzenia działu spadku niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Podział spadku dokonywany jest przez sąd na trzy sposoby: przyznanie przedmiotów na własność jednemu lub kilku spadkobierców, z koniecznością spłaty pozostałych uprawnionych do dziedziczenia, jeśli wartość tych przedmiotów nie mieści się w schedzie spadkowej; fizyczny podział przedmiotów  np. dom, działka gruntowa); sprzedaż i podział kwoty w ten sposób uzyskanej. Należy pamiętać, że sąd bierze pod uwagę różne okoliczności, np. stan majątkowy spadkobierców, miejsce ich zamieszkania czy stosunki między nimi. Sprawy o podział spadku bywają bardzo skomplikowane, wymagają głębokiej wiedzy prawnej, a także podatkowej; u zaangażowanych w nie stron zwykle rodzą zaś wiele negatywnych emocji. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań i wiemy, jak należycie zadbać o dobro naszych mocodawców.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)