8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Kancelaria Adwokacka > Łódź  > Sprawy spadkowe > Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Nabycie spadku następuje wraz z jego otwarciem, czyli w chwili śmierci spadkodawcy, ale nie jest ono definitywne aż do momentu, w którym spadkobierca złoży oświadczenie o przyjęciu spadku. Stwierdzony spadek można przyjąć na dwa sposoby: wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Jakie konsekwencje poniesie za sobą nasza decyzja?

Przyjmując spadek wprost, ponosimy odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia – możemy nawet odpowiadać za nie z naszego własnego majątku. Proste przyjęcie spadku obarczone jest zatem pewnym ryzykiem, tym większym, im gorsze jest nasze rozeznanie w sprawie przypadającego nam w spadku majątku. Natomiast w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przyjmujemy odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości wszystkich aktywów czynnego spadku – oznacza to, że w najgorszym przypadku po prostu nie uzyskamy ze spadku żadnych korzyści, nie grożą nam jednak straty.

Spadek można także odrzucić – tracimy wówczas wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w zakres spadku. Osoby odrzucające spadek są przez prawo traktowane tak, jakby nie dożyły otwarcia spadku. Oznacza to, że w sytuacji, gdy spadek odrzuca np. syn spadkodawcy, do dziedziczenia dochodzą jego zstępni, np. dzieci, czyli wnuki spadkodawcy.

Na przyjęcie lub odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o powołaniu do dziedziczenia. Jeśli nie złożymy oświadczenia w tym terminie, uznane zostanie, że przyjęliśmy go z dobrodziejstwem inwentarza (jest to korzystna dla spadkobierców zmiana, wprowadzona wraz z nowelizacją Kodeksu cywilnego z października 2015 roku). Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć ustnie lub pisemnie u notariusza lub przed sądem. Warto pamiętać o dwóch ważnych kwestiach: można odrzucić spadek wynikający z testamentu i przyjąć ten należny na mocy ustawy; raz złożonego oświadczenia nie można później odwołać.

Nasi prawnicy pomogą Państwu ustalić, jakie decyzje będą najwłaściwsze dla zabezpieczenia Państwa interesów, oraz szybko i sprawnie przeprowadzą Państwa przez tę procedurę.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)