8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Stwierdzenie nabycia spadku

Kancelaria Adwokacka > Łódź  > Sprawy spadkowe > Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to procedura, która stwarza rodzaj bezpieczeństwa prawnego zarówno spadkobierców, jak i osób trzecich. Stwierdzenie nabycia spadku ma charakter deklaracyjny, czyli nie powstaje dzięki niemu nowy stan prawny, a jedynie potwierdzenie stanu istniejącego, powstałego przed wydaniem orzeczenia i niezależnie od niego.

Sprowadza się ono do określenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym – stwierdzone zostaje, kto dziedziczy i w jakim ułamku; ale nie następują wówczas żadne ustalenia odnośnie tego, co wchodzi w skład majątku i jak wygląda podział poszczególnych dóbr, które spadkodawca po sobie pozostawił. Nie ma przepisów, które na spadkobierców nakładałyby obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia spadku; nie jest też określony maksymalny okres czasu, w jakim można się o takie stwierdzenie starać. Są jednak takie sytuacje, w których potwierdzenie statusu spadkobiercy jest niezbędne. Na podstawie takiego postanowienia dokonuje się zmian w księgach wieczystych, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na przykład – przerejestrowuje samochód. Jeśli zatem spadkobiercom zależy chociażby na szybkiej sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, konieczne w tym przypadku będzie przeprowadzenie powyższej procedury. Stwierdzenie nabycia spadku to także jedyny sposób na udowodnienie swoich wynikających z dziedziczenia praw, np. jeśli chcemy wyegzekwować jakieś zaległości od dłużnika spadkodawcy.

Stwierdzenie nabycia spadku można otrzymać na drodze postępowania sądowego lub dzięki sporządzeniu tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Do niedawna istniała tylko ta pierwsza możliwość, ale od 1 marca 2009 roku poświadczenie dziedziczenie można dokonać u notariusza, przy czym spełnione muszą zostać określone warunki, np.: obecność wszystkich spadkobierców i brak sporu między nimi; śmierć spadkodawcy nie mogła nastąpić wcześniej niż 1 lipca 1984 roku; podstawą dziedziczenia nie może być tzw. testament szczególny. Możliwość uzyskania stwierdzenia nabycia spadku u notariusza wiąże się z dużymi udogodnieniami, ale należy pamiętać, że nie zawsze jest to osiągalne. Stwierdzenie nabycia spadku nie powinno nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożą wcześniej oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (takie oświadczenia można złożyć w toku postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku lub u notariusza przed wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia).

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na wniosek, czyli ktoś spośród samych zainteresowanych musi wnieść sprawę do sądu, a postępowanie takie ma charakter nieprocesowy. Sądem właściwym do tego typu sprawy jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. We wniosku, jako uczestników, należy wymienić wszystkich potencjalnych spadkobierców, a także przedstawić okoliczności sprawy: czy dziedziczenie zachodzi na drodze ustawy czy testamentu, jak zmarł spadkodawca, co wchodzi w skład spadku.

W sprawie o nabycie spadku mogą Państwo działać samodzielnie, ale aby zaoszczędzić czas i ułatwić sobie całą procedurą, warto powierzyć jej prowadzenie kompetentnym adwokatom.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)