8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Zachowek

Zachowek stanowi bardzo ważne pojęcie w obrębie prawa spadkowego. Zachowek należy rozmieć jako formę ochrony interesów najbliższych dla spadkodawcy osób w sytuacjach, kiedy zostały one pominięte w testamencie lub w skutek poczynionych za życia spadkodawcy darowizn nastąpiło znaczące uszczuplenie masy spadkowej, co pozbawiło potencjalnych spadkobierców korzyści ze spadku.

Uzasadnienie istnienia zachowku opiera się na założeniu, że każdy z nas ma w razie śmierci obowiązek moralny pozostawienia najbliższym choćby części swojego majątku. Zachowek jest zatem określoną korzyścią majątkową, która odpowiada części udziału, jaki osoba uprawniona do spadku otrzymałaby, gdyby nie zapis w testamencie lub gdyby nie doszło do przekazania darowizn.

Prawo do zachowku mają zasadniczo te osoby, które dziedziczyłyby na podstawie ustawy, ale z wyżej wymienionych powodów nie dziedziczą niczego lub mniej niż powinny. Uprawnieni do zachowku są zatem zstępni zmarłego: dzieci, wnuki i dalsi; małżonek, a w przypadku braku zstępnych – rodzice. Warto zaznaczyć, że spadkodawca może zapisem w testamencie całkowicie pozbawić zachowku osobę uprawnioną, np. poprzez wydziedziczenie. Jest to możliwe wówczas, gdy osoba ta uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, uporczywie i wbrew woli spadkodawcy narusza zasady współżycia społecznego lub dopuściła się względem spadkodawcy przestępstwa przeciwko życiu, zdrowi, wolności, czci.

Wysokość zachowku w pierwszej kolejności uzależniona jest od wielkości udziałów w spadku, które przypadałby danej osobie, gdyby dziedziczyła w sposób ustawowy. Wysokość zachowku zależy też od wartości spadku, na który składa się nie tylko to, co zmarły po sobie pozostawił, ale również wszystkie darowizny, także te na rzecz obcych osób (jeżeli nie były dokonane więcej niż przed 10 laty). I tak: wysokość zachowku wynosi ½ udziału, jaki przypadałby uprawnionemu, gdyby dziedziczył na mocy ustawy, a gdy osoba uprawniona w chwili otwarcia spadku jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy – ⅔ wartości udziału.

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniędzy (nie można domagać się konkretnego przedmiotu, który wchodził w skład majątku spadkowego) i skierowane jest przeciwko spadkobiercy, na którego rzecz powstała nasza „niekorzyść”. Jeśli ze spadkobiercą nie uda się porozumieć i zawrzeć ugody, uprawnionemu pozostaje wniesienie pozwu o zachowek do sądu. Osoba uprawniona traci prawo do zachowku, jeśli pozew nie wpłynie do sądu w ciągu 5 lat od otwarcia spadku. Sprawy o zachowek wymagają dużej wiedzy z zakresu prawa spadkowego i skrupulatnego przygotowania. Jeśli chcą Państwo otrzymać profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania – od przygotowania pozwu po ogłoszenie wyroku – zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)