8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Publikacje

Kancelaria Adwokacka > Publikacje (Page 2)

Windykacja należności. Od czego zacząć?

Słowo „windykacja” pochodzi od łacińskiego vindicatio, co dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a w pewnych warunkach nawet zemstę… Już w starożytnym Rzymie istniała instytucja rei vindicatio, do której obowiązków należało odzyskiwanie rzeczy od nieuprawnionych właścicieli. Słowu „windykacja” często przypisuje się pejoratywne znaczenie, a związane z windykacją czynności niejednokrotnie postrzegane są jako działania nieetyczne, na granicy lub nawet poza granicami prawa. Przekonanie takie jest błędne i nieuzasadnione – windykacja jest w pełni legalna i polega na dochodzeniu własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawa. Prędzej czy później (prawdopodobnie niestety: prędzej) każdy przedsiębiorca musi się przekonać, że problemu przeterminowanych faktur nie...

Czytaj dalej

Rozwód a separacja. Podstawowe różnice.

Rozwód czy separacja? To pytanie, które przeżywające poważny kryzys małżeński pary, zadają sobie bardzo często. Jako prawnicy, nie możemy nigdy w pełni rozsądzić takiego problemu na płaszczyźnie życiowej. Jest to kwestia wyjątkowo indywidualna, uzależniona m.in. od względów światopoglądowych, religijnych, dobra małoletnich dzieci i wewnętrznego przekonania co do trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego i ewentualnych szans na zmianę tego stanu. Naszym mocodawcom, przy podejmowaniu tej trudnej decyzji, staramy się pomóc przede wszystkim przez wskazanie, jakie przesłanki, z punktu widzenia prawa, upoważniają do skorzystania z jednej lub drugiej instytucji oraz jakie będę konsekwencje prawne każdego z tych rozwiązań. Rozwód oznacza definitywne zakończenie małżeństwa. Separacja również następuje przez orzeczenie sądu i skutki takiego orzeczenia pod...

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Dynamika współczesnego rynku pracy sprawia, że długoletnie zatrudnienie w jednej firmie należy dziś do rzadkości i pracodawcę zmieniamy obecnie zdecydowanie częściej niż kiedyś. Jeśli otrzymaliśmy znacznie atrakcyjniejszą ofertę pracy lub decydujemy się przez jakiś czas pozostawać bez zatrudnienia (np. aby zwiększyć motywację i efektywność poszukiwania nowego stanowiska), musimy wpierw rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą. Podpowiadamy, w jaki sposób – zależnie od okoliczności – zrobić to najlepiej. Najbardziej popularnym sposobem jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jak wskazuje nazwa, rozwiązanie umowy o pracy w tym trybie oznacza, że obowiązują nas okresy wypowiedzenia – rozwiązanie umowy nie następuje wraz ze złożeniem wypowiedzenia,...

Czytaj dalej

Testament. Jakie są rodzaje testamentów? Jak go spisać?

Prawo spadkowe przewiduje dwie formy dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy, co oznacza, że jeśli spadkodawca pozostawił po sobie ważny testament, dziedziczenie nastąpi w oparciu o ten właśnie dokument. Testament (nazywany również „ostatnią wolą”) określić można jako czynność prawną, w której spadkodawca samodzielnie decyduje o losie swojego majątku na wypadek śmierci. Testament jest jedynym sposobem, aby dokonać takiego rozrządzenia – sporządzenie go pozwala zabezpieczyć przyszłość najbliższych nam osób oraz uniknąć (w dużej mierze) sporów na tle majątkowym, które mogą powstać między członkami naszej rodziny. Niezależnie od okoliczności warto pomyśleć o takim rozwiązaniu, tym bardziej, że testament...

Czytaj dalej

Apelacja od wyroku rozwodowego. Kiedy i jak to zrobić?

Rozwód bez wątpienia należy do najmniej przyjemnych sytuacji, jakie mogą nas w życiu spotkać. Postępowanie rozwodowe jest bardzo wymagające i wyczerpujące psychicznie, a zawarte w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia w znaczący sposób rzutują na przyszłość naszą oraz naszych najbliższych. Całe doświadczenie staje się szczególnie trudne, gdy podjęte przez sąd w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia są dla nas całkowicie nie do zaakceptowania. Choć zaskarżenie wyroku i złożenie apelacji do sądu drugiej instancji może wydawać się ogromnie skomplikowane, nie należy godzić się z rozstrzygnięciami, które nie odpowiadają rzeczywistości i godzą w nasze poczucie sprawiedliwości – środki zaskarżenia są po to, aby z nich korzystać. Zacznijmy od...

Czytaj dalej

Prawo do zachowku w praktyce. Komu się należy, jak je uzyskać?

Sprawy sądowe o zachowek należą do bardzo częstych, a sama instytucja zachowku nieustannie budzi wiele pytań, wątpliwości i emocji. Postaramy się zatem wyjaśnić pokrótce najważniejsze, praktyczne aspekty tego zagadnienia. Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem dziedziczyć możemy na dwa zasadnicze sposoby: na mocy ustawy oraz dzięki zapisowi w testamencie. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym, co oznacza, że jeśli spadkodawca pozostawił po sobie ważny testament, to jest on wiążący – nawet wówczas, gdy spadkodawca ofiarował cały swój majątek obcym osobom, pomijając swoich najbliższych. Istnienie instytucji zachowku przewidziane jest właśnie na wypadek podobnych sytuacji. Zachowek jest zatem swoistą formą ochrony interesów najbliższych...

Czytaj dalej

Rękojmia a gwarancja. Poznaj najważniejsze różnice!

Kupione na potrzeby Państwa działalności maszyny „odmówiły posłuszeństwa” wkrótce po pierwszym uruchomieniu? Nowy samochód lub komputer sprawują się zupełnie inaczej, niż Państwo tego oczekiwali, i inaczej, niż zapewniał o tym producent albo sprzedawca? W obliczu awarii lub ujawnienia się wad nabytego drogą kupna przedmiotu, mamy możliwość składania reklamacji na dwa sposoby: na drodze rękojmi i gwarancji. O ile pojęcie „gwarancji” znane jest właściwie każdemu konsumentowi, o tyle „rękojmia” dla części osób (niezwiązanych na co dzień z branżą sprzedażową) brzmi odrobinę tajemniczo i kojarzy się raczej z jakimś dawnym terminem (co nie jest takie całkiem niesłuszne, gdyż słowo „rękojmia” obecne jest w...

Czytaj dalej

Podatek od spadków i darowizn. Ile wynosi w 2018 roku, kto musi o nim pamiętać, jak można go uniknąć?

Kwestie podatku od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku. Chociaż spadek i darowizna stanowią formy nieodpłatnego nabycia majątku (lub uprawnień), zgodnie z prawem musimy od jego wartości zapłacić podatek – przy czym najbliżsi członkowie rodziny spadkodawcy lub darczyńcy, przy dochowaniu odpowiednich formalności, są z tego obowiązku całkowicie zwolnieni.   Ile wynosi podatek od spadków i darowizn w 2018 roku?   Wysokość podatku od spadku i darowizn bezpośrednio uzależniona jest od dwóch czynników: stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą lub darczyńcą i wartości otrzymanego spadku lub darowizny. Wspomniana ustawa dzieli zobowiązanych do zapłacenia podatku na trzy grupy:   Grupa pierwsza obejmuje: małżonka, wstępnych (rodziców,...

Czytaj dalej
Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)