8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Prawo handlowe

Kancelaria Adwokacka > Specjalizacje > Prawo handlowe

Prawo handlowe jest gałęzią prawa prywatnego, stworzoną na gruncie prawa cywilnego w celu wyodrębnienia i uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. Z historycznego punktu widzenia korzeni prawa handlowego należy upatrywać w klasycznym rzymskim prawie zobowiązań.

Odrębne prawo handlowe ma swoje początki w późnośredniowiecznych Włoszech, w momencie odrodzenia handlu na skalę znacznie większą niż lokalna, którym zajmowały się wyspecjalizowane podmioty (to z nich narodziły się dzisiejsze spółki handlowe). Intensywny rozwój gospodarczy w Europie w XIX wieku doprowadził do pełnej emancypacji prawa handlowego. W Polsce prawo handlowe w pełni skodyfikowane było w latach 1934 – 1965. Obowiązujący obecnie Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 roku) normuje tylko ustrój spółek handlowych (spółek osobowych i kapitałowych), czyli odnosi się do zagadnień, którym poświęcona była dawna I Księga kodeksu handlowego. Kodeks spółek handlowych nie reguluje natomiast przepisów dotyczących czynności handlowych, czemu poświęcona była niegdyś II Księga kodeksu handlowego – prawie w całości są one teraz unormowane przez Kodeks cywilny.

Prawo handlowe reguluje zatem stosunki zawierane między przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek handlowych, a także stosunki pomiędzy spółkami a osobami trzecimi. Warto zaznaczyć, że prawo cywilne w stosunku do przedsiębiorców jest bardziej wymagające i surowe, niż wobec podmiotów nieprofesjonalnych. Zgodnie z prawem cywilnym – jeśli tylko nie naruszone zostaną przepisy prawa, które mają charakter bezwzględnie wiążący, i ustalenia między stronami będą zgodne z zasadami współżycia społecznego – treść umów między stronami może być kształtowana w dowolny sposób. Nasza wiedza i doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu wszelkich zawieranych na gruncie prawa handlowego umów pomoże Państwu stworzyć odpowiednią „przestrzeń” do realizacji swoich celów biznesowych i właściwie zabezpieczy Państwa interesy.

Każde przedsięwzięcie gospodarcze w pierwszej kolejności wymaga wyboru, w jakiej formie prowadzona będzie działalność. Po wnikliwym przeanalizowaniu profilu Państwa działalności, zapoznaniu się z Państwa celami i założeniami oraz oszacowaniu związanego z nimi ryzyka, przedstawimy najbardziej optymalne rozwiązania i wskażemy najlepszą formę prawną dla tego przedsięwzięcia. Pomagamy w założeniu zarówno niewielkiej, „prostej” firmy, jak i wszelkiego rodzaju spółek, jak spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o. komandytowa, spółka z o.o. Szybko i sprawnie przygotujemy dla Państwa wszystkie niezbędne dokumenty i złożymy je w stosownych sądach i urzędach.

Nasze profesjonalne usługi z obszaru prawa handlowego obejmują pełną obsługę prawną firm oraz działania z zakresu przekształcania i łączenia spółek.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)