8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka > Specjalizacje > Prawo medyczne

Prawo medyczne to szczególna gałąź prawa, którą tworzy zespół norm z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego i administracyjnego. Prawo medyczne reguluje stosunki na linii pacjent – podmiot świadczący usługi medyczne. Odnosi się ono zatem do praw i obowiązków pacjenta, lekarza (także lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników sektora ochrony zdrowia; normuje także status i sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych (m.in. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych, fundacji), podmiotów rynku farmaceutycznego i innych.

Prawo medyczne jest stosunkowo nową i bardzo rozległą dziedziną, która nieustannie ewoluuje. Dlatego tylko doświadczony, pasjonujący się zagadnieniem i konsekwentnie doskonalący swoją wiedzę prawnik może w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego nieść pomoc prawną na poziomie, który gwarantuje odpowiednią ochronę Państwa dobra i interesów. Usługi naszej kancelarii skierowana są zarówno do osób poszkodowanych w skutek lekarskiego zaniedbania lub zaniechania (w diagnostyce, procesie leczenia, błędach przy porodzie), jak i do personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

W szczególności niesiemy pomoc prawną w sytuacjach dotyczących niemajątkowych i majątkowych szkód na osobie w następstwie popełnienia tzw. błędu lekarskiego – uszkodzenia ciała, śmierci, rozstroju zdrowia. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne przy dochodzeniu odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, związaną z tym utratę zarobków oraz tytułem zwrotu kosztu leczenia. Dla naszych mocodawców uzyskujemy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę własną, taką jak ból, stres, cierpienie psychiczne, bądź krzywdę mającą związek z utratą najbliższej osoby. Zajmujemy się również sprawami związanymi z naruszeniem dóbr osobistych lekarzy i pacjentów.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)