8:00 - 18:00

Godziny otwarcia Kancelarii

506 113 873

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Szukaj
 

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka > Specjalizacje > Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany i wyodrębniony dział prawa cywilnego regulujący majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie. Prawo rodzinne reguluje zatem wszelkie kwestie dotyczące małżeństwa, w tym ustawową wspólnotę majątkową między małżonkami (jej zmianę i ustanie), separację i zakończenie małżeństwa; mówi ono o pochodzeniu dzieci, władzy rodzicielskiej i przysposobieniu, czyli adopcji, o obowiązku alimentacyjnym, a także o opiece i kurateli – ochronie osób, które same nie mogą prowadzić swoich spraw: dzieci poczętych, małoletnich, niepełnosprawnych, częściowo ubezwłasnowolnionych oraz nieobecnych.

Podstawowym źródłem prawa rodzinnego w Polsce jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, uchwalony 25 lutego 1964 roku (od tego czasu wielokrotnie zmieniany). Regulację praw rodzinnych zawiera także Traktat konstytucyjny UE, w którym poruszone zostają m. in. takie kwestie jak zakaz dyskryminacji, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka czy ochrona życia rodzinnego i zawodowego.

Najważniejsze zasady prawa rodzinnego

Najważniejsze zasady, na których opiera się prawo rodzinne i opiekuńcze, to: zasada dobra dziecka – prawo do opieki, obowiązek pomocy władz publicznych dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej, ochrona przed przemocą, równouprawnienie dzieci adoptowanych z dziećmi pochodzącymi z małżeństwa; zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo; zasada dobra rodziny – obowiązek małżonków do wspólnego dbania o potrzeby i dobro rodziny; zasada równości małżonków; zasada trwałości związku małżeńskiego.

Kancelaria Adwokacka Ariela Lateckiego świadczy najwyższej jakości usługi prawne w zakresie spraw o separację lub rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie praw rodzicielskich, alimenty na dziecko lub małżonka, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa i w innych kwestiach z obszaru prawa rodzinnego. Rodzina tworzy wyjątkową, bardzo delikatną „materię”. Adwokaci zajmujący się prowadzeniem spraw rodzinnych muszą odznaczać się nie tylko dużym doświadczeniem i głęboką wiedzą prawniczą, ale także szczególnego rodzaju wrażliwością i empatią. Uznając dobro rodziny za wartość najwyższą, wielu specjalistów prawa rodzinnego w pierwszej kolejności dąży do polubownego rozstrzygnięcia sporu, na drodze poradnictwa, mediacji lub terapii rodzinnej.

Jeśli metody te nie okażą się skuteczne, pozostaje droga sądowa. Kancelaria Adwokacka Ariela Lateckiego prowadzi tego typu sprawy z dużym zaangażowaniem, profesjonalnie i skutecznie, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby w trakcie całego trudnego emocjonalnie procesu zapewniać Państwu wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Call Now Button ZADZWOŃ (8:00 - 18:00)